Kategoriat
Johtaminen Mediabisnes Tulevaisuus

Strategista pohdintaa viestintäalan muutostekijöistä

Share

Viestinnän keskusliitossa ollaan tekemässä ansiokasta strategiatyötä ja tulevaisuuskartoitusta toimialan keskeisistä muutostekijöistä. Oletuksena on että nykyinen taloustilanne ja maailmanlaajuinen talouskriisi tulee entisestään vahvistamaan ja nopeuttamaan toimialan murrosta, minkä uskon pitävän paikkansa. Tulevian vuosina nähdään myös Suomessa koko viestintäalan – ja myös markkinointialan – muotoutuminen uuteen uskoon. Luova tuho musertaa toisia ja luo uusia mahdollisuuksia toisille.

Listaanpa tässä keskeiset kuluttajien ja mainostajien tarpeista nousevat muutostekijät, jotka esiteltiin tiistaina strategiatyön käynnistysseminaarissa strategiatyöhön osallistuville, joihin itsekin kuulun työryhmässä: teknologia mahdollistajana.

 • Viesti menee perille – Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tehostuu
 • Osaaminen erottuu – Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat
 • Jättiläisetkin horjuvat – Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy
 • Jatkuva uudistuminen – Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä
 • Kohderyhmät pienenevät – Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava
 • Ubiikki mainonta – Mainonnan volyymi kasvaa ja mainontatavat monipuolistuvat
 • Silloin kun sinulle sopii – Kuluttajat yhä vaativampia ja tietoisia
 • Yksin et pärjää – Verkostoitumisen merkitys kasvaa
 • Omasta mielestäni kolme keskeisintä ja vaikuttavinta muutostekijää ovat:

  1. Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tulevat nousemaan yhä tärkemmäksi tulevaisuudessa. Markkinoijat tietävät asiakkaistaan yhä enemmän, alkavat johtaa asiakkuuksiaan uusilla työkaluilla aikaisempaa paremmin ja vaativat kustannustehokasta tuloksellisuutta markkinointiin. Medialle tämä merkitsee omien lukijoidensa tuntemista paljon paljon nykyistä paremmin.
  2. Kuluttajat ovat yhä vaativampia ja haluavat sisällön ja markkinoinnin silloin kuin heille sopii. Tämä on melkoinen haaste niin sisällön tekijöille kuin markkinoijillekin. Tämä muutostekijä liittyy hyvin läheisesti kohderyhmien pienentymiseen, sillä vaativat kuluttajat eivät halua massoille tuotettuja viestejä vaan heille räätälöityjä viestejä. Miten personointi voidaan tehdä kannattavasti ja kuinka personoiduksi media ja markkinointi voidaan rakentaa, on oleellinen kysymys jokaiselle mietittäväksi.
  3. Kuluttajan ja tuottajien roolien sekoittuminen. Kuluttaja ei halua enää olla passiivinen vastaanottaja ja ostaja vaan hän haluaa osallistua, tuottaa sisältöä, vaikuttaa ostamiensa palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja arvoihin. Tuottajana toimiva median kuluttaja on tulevaisuudessa yhä arvokkaampi medialle ja mainostajalle, mutta arvon hyödyntäminen vaatii uuden oppimista.
  Share

  1 vastaus aiheeseen “Strategista pohdintaa viestintäalan muutostekijöistä”

  Vastaa