Kategoriat
Sisältömarkkinointi

Tutkimus: Näin pk-yrityksiltä (b2b) sujuu sisältömarkkinointi

B2B Small Business Content Marketing Trend 2014

Miten pk-yritykset tekevät B2B-bisneksessä sisältömarkkinointia? Tämä pohjoisamerikkalainen Content Marketing Instituten tuottama tutkimus antaa hyvän vertailukohdan miettiä omaa sisältömarkkinoinnillista tekemistä Suomessa. Esitys kannattaa vilkaista kokonaan. Tässä muutama mielestäni huomionarvoinen poiminta:

  • 94% pk-yrityksistä (b2b) tekee sisältömarkkinointia.
  • 78%:lla on sisäinen omistaja sisältömarkkinoinnille.
  • 48%:lla on dokumentoitu sisältömarkkinoinnin suunnitelma, sisältösrategia.
  • 45% kokee olevansa sisältömarkkinoinnissa tehokkaita, ja heillä on muita selvästi useammin dokumentoitu sisältöstrategia ja vastuuhenkilö johtamassa sisältömarkkinointia, sekä tuottavat enemmän sisältöä kuin vuotta aiemmin.
  • Top 5 sisältömarkkinointi: Some (Linkedin, Twitter, Facebook), artikkelit omalla sivustolla, uutiskirjeet, blogit ja videot.
  • Top 3 tavoitteet: Bränditietoisuus, liidien generointi ja uusasiakashankinta.
  • 27% keskimäärin kulutetaan sisältömarkkinointiin koko markkinointibudjetista.
  • Top 3 haasteet: Ajan puute, kyky tuottaa tarpeeksi sisältöjä, budjetin puute.
Kategoriat
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnissa tuloksellisimmat yritykset käyttävät 39% markkinointibudjetista sisältömarkkinointiin

Content marketing budgetKuinka suuren osan markkinointibudjetista yrityksen kannattaa käyttää oman median ja sisältömarkkinoinnin tekemiseen? Tämä on tietenkin kysymys, johon ei voi olla yksiselitteistä oikeaa vastausta, mutta uunituore B2B-yritysten sisältömarkkinointitutkimus B2B Content Marketing 2014 antaa jotain ajatusta oman yrityksen markkinointiviestinnän kehittämiseksi.

Keskimäärin tutkimukseen vastanneet yritykset käyttävät 30 prosenttia markkinointibudjetistaan sisältömarkkinoinnin tekemiseen. Vaihtelu on suurta: 2 prosenttia laittaa kaiken likoon sisältömarkkinoinnin puolesta ja 2 prosenttia ei panosta siihen lainkaan. Loput ovat siinä välissä.

Mielenkiintoisin vertailu käydään niiden yritysten välillä, jotka kokevat olevansa sisältömarkkinoinnissa tehokkaimpia ja jotka taas kokevat olevansa siinä tehottomia. Kaikista tuloksellisimmat sisältömarkkinoijat käyttävät sisältömarkkinointiin 39 prosenttia markkinointibudjetistaan kun vastaavista kaikista tehottomimmat sisältömarkkinoijat käyttävät siihen selvästi vähemmän, keskimäärin 16 prosenttia.

Tähän eroon voi olla monia syitä eikä tämä tutkimus anna eroon vastausta, mutta ainakin minut se laittaa pohtimaan voiko tuloksellinen tehokas sisältömarkkinointi vaatia tietyn tarpeeksi suuren panostuksen toimiakseen?

Mitä keinoja B2B-yritykset käyttävät?

Content marketing usageMitä sisältömarkkinoinnin keinoja sitten yritykset käyttävät eniten? Oheinen kuva kertoo, että eniten käytetyt sisältömarkkinoinnin keinot ovat sosiaalinen media, artikkelit omalla saitilla, digitaaliset uutiskirjeet, blogit ja erilaiset tapahtumissa esiintymiset. Omat asiakasreferenssit, videot ja artikkelit ulkopuolisilla saiteilla tulevat seuraavina.

Eniten käyttöä viime vuoteen on lisännyt infograafien käyttö. Kun viime vuonna 38 prosenttia b2b-markkinoijista käytti infograafeja, tänä vuonna niiden käyttäjiksi ilmoittautui 51 prosenttia.

Sisältömarkkinoinnin keinovalikoima on laaja, ja jokaisen yrityksen kannattaa omista tavoitteistaan valita itselleen sopivimmat ja tehokkaimmat.

Miten sisältömarkkinointia tehdään tuloksellisesti?

Content marketing

Miten sitten sisältömarkkinointia tehdään tuloksellisesti ja tehokkaasti? Tämän tutkimuksen perusteella siihen vaikuttaa keskeisesti suunnitelmallisuus (tästä kirjoitin tarkemmin viime viikolla Digitalist Networkin artikkelissani: B2B sisältömarkkinoinnin tehotrendit 2014).

Kun yrityksellä on dokumentoitu pitkäjänteistä sisältömarkkinoinnin tekemistä edistävä suunnitelma, sisältömarkkinointi on selvästi tuloksellisempaa kuin niillä yrityksillä joilla dokumentoitua suunnitelmaa ei ole.

Itse haluan mielummin puhua sisältömarkkinoinnin suunnitelmasta kuin sisältöstrategiasta, joilla tarkoitetaan samaa asiaa.

Mitkä ovat sisältyömarkkinoinnin suurimmat ongelmat?

Content marketing challengesMitkä asiat B2B-yritykset kokevat sisältömarkkinoinnin tekemisen esteiksi? Tämän tutkimuksen mukaan suurimmat esteet ovat: 1.Ajan puute, 2. Kyvyttömyys tuottaa tarpeeksi sisältöä, 3. Kyvyttömyys tuottaa kiinnostavaa sisältöä, 4. Budjetin puute ja 5. Kyvyttömyys tuottaa erimuot0isia sisältöjä.

Isot (yli 1000 työntekijää) ja pienet yritykset (alle 100 työntekijää) kokevat esteet eri tavoin. Isoille yrityksille kaksi suurinta estettä ovat kyvyttömyys tuottaa kiinnostavaa sisältöä ja sen puute, ettei toimintaa ole integroitu markkinointiin kokonaisuutena. Pienet yritykset taas kokevat suurimmiksi ongelmiksi ajan puutteen ja kyvyttömyyden tuottaa tarpeeksi sisältöjä.

Tämän perusteella isot yritykset tarvitsevat hyviä tarinankertojia ja kokonaisnäkemystä, ja pienet yritykset auttavia käsiä sisällöntuotantoon.

B2B Content Marketing: 2014 Benchmarks, Budgets, and Trends—North America” tutkimuksen ovat tehneet Content Marketing Institute ja Marketing Profs’. Tutkimus tehdään vuosittain ja siihen osallistui tänä vuonna yli 4300 vastaajaa b2b-yrityksistä.