Kategoriat
Johtaminen Kolumnit Mediabisnes Tulevaisuus

Median väärä diagnoosi ja väärä pelastuskeino

Share

Sanoma Newsin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen povaa medialle pitkää taantumaa (KL 25.5.2009). Media on murroksessa, joka muuttaa viestintäalan liiketoimintaympäristöä ja kannattavan liiketoiminnan tekemisen pelisääntöjä. Tämän Pentikäinen vielä kuvaa oikein, mutta sen jälkeen Sanoma Newsin johtajan diagnoosi menee pieleen.

Pentikäisen mukaan myrskyn ensisijaisena syynä on sisältöjen siirtyminen verkkoon ja kuluttajien totuttaminen ilmaiseen nettisisältöön. Pelastuksena tähän Pentikäinen näkee sisällön verkkojakelun rajoittamista ja erilaisten maksujen perimistä netissä julkaistavalta sisällöltä.

Väärä diagnoosi ja väärä pelastusrengas, joka ei tule pelastamaan printtimedian liiketoimintaa. Vaikka Pentikäisen logiikassa on osa totuutta, printtimedian vaikeuksien perussyy on laajempi.

Median kulutuksessa on siirrytty merkittävään sisältöjen ylitarjontaan, sisältöjen tuotannon ja jakelun nopeaan halpenemiseen ja sen myötä median kuluttajien muuttumiseen sisältöjen tuottajiksi. Yhä harvemmat kuluttajat tyytyvät massoille suunnattuihin mediatuotteisiin. Sen sijaan he poimivat sisältöjen ylitarjonnasta ne mediat, jotka pystyvät täyttämään omat aika tarkasti rajatut kiinnostuksen kohteet.

Tällaisia ovat oman kiinnostuksen mukaiset radio-ohjelmat, tv-ohjelmat, erikoisaikakauslehdet, erikoissanomalehdet, paikallismediat ja internetin yhteisöt, joista ollaan edelleen valmiit myös maksamaan. Yleisaikakauslehdet, iltapäivälehdet ja kaikkea kaikille tarjoavat sanomalehdet ovat kuluttajille yhä vähemmän kiinnostavia ja hyötyynsä nähden liian kalliita.

Mediayhtiöllä on mediakulutuksen muutoksesta huolimatta kuluttajien huomio näpeissä. Merkittävämpi ja pelottavampi muutos onkin tapahtumassa markkinointiviestinnässä, jossa mediayhtiöt ovat monin paikoin menettäneet monopoliaseman yrittäjien ja kuluttajien yhdistämisessä toisiinsa.

Tänään moderneilla yrittäjillä on uusia tehokkaiksi osoittautuneita keinoja tavoittaa asiakkaansa verkossa ja mobiilissa toimivien erilaisten välittäjien kautta tai itse suoraan, jolloin markkinointipanostukset siirtyvät mediayhtiöiltä muille toimijoille. Yhä useammat yritykset ovat alkaneet toimia näin ja vähentäneet markkinointia mediayhtiöiden, erityisesti printtimedian välityksellä.

Pentikäisen ja muiden mediajohtajien tulisikin innovoida aivan uudenlaisia tapoja ja liiketoiminnan alueita, joilla yhdistää yrittäjät ja kuluttajat toisiinsa lisäten yrittäjien myyntiä ja auttaen kuluttajia löytämään etsimänsä, tarvitsemansa ja haluamansa.

Yrityksiä ja kokeiluja journalistisen sisällön maksullisuudelle verkossa tarvitaan, mutta median murroksen todelliset syyt ja seuraukset pitää ensin ymmärtää oikein, jotta voidaan innovoida uudet menestystekijät.

Tämä kirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatti-palstalla 28.5.2009 sivulla 13.

Share

3 vastausta aiheeseen “Median väärä diagnoosi ja väärä pelastuskeino”

Median väärä diagnoosi ja väärä pelastuskeino…

”Media on murroksessa, joka muuttaa viestintäalan liiketoimintaympäristöää ja kannattavan liiketoiminnan tekemisen pelisääntöjä. Tämän Pentikäinen vielä kuvaa oikein, mutta sen jälkeen Sanoma Newsin johtajan diagnoosi menee pieleen.”…

Naulan kantaan. Media näyttäisi säilyttäneen erillään mainosmyynnin ja ”oikean” sisällöntuotannon. Sehän on täysin päin vastoin, kuin miten suuri osa meistä lukijoista toimii. Lopputuloksena on väistämättä katkos yrittäjien ja kuluttajien yhdistämisessä.

Tutkimuksemme jopa julkishallinnon ePalvelujen markkinoinnissa viittaavat tähän samaan suuntaan. Sisältö merkitsee, irtomainonta ei. Mainonta on tervetullutta, JOS se puhuu minua kiinnostavan asian yhteydessä tarvitsemistani ratkaisuista. Ellei, se on häiriöksi.

Painettu sana voi silti halutessaan kattaa aitoja win-win ratkaisutarjottimia. Kullakin sisällöllä on väistämättä oma lukijakuntansa. Niiden tunteminen on avain oikean markkinointiviestin tarjontaan. Yksi esimerkki esilläblogissani 28.5.2009.

@Johanna: Mediassa journalistinen sisältö ja kaupallinen sisältö täytyy edelleen pitää erillään. Ilman journalistisen sisällön laatua ja luotettavuutta, median menettää mahdollisuutensa laadukkasta sisällöstä nauttivien kuluttajien ja yritysten yhdistämiseen. Tässä yhdistämisessä ei vain enää riittä mainostilan myyminen printissä ja verkossa vaan tarvitaan uusia innovaatioita, joista yksi toimiva esimerkki löytyy osoitteesta http://ilkka.palvelut.fi. Median täytyy opetella palveluyrityksen rooli.

Vastaa