Kategoriat
Sisältömarkkinointi

Jokainen kunta ja kaupunki tarvitsee vahvan oman median ja sisältöstrategian sen perustaksi

HS

Nykyjournalismin tapa keskittyä uutisoinnissa henkilödraamaan ja konfiktiin asioista uutisoinnin sijaan on johtamassa siihen, että jokainen kunta ja kaupunki tarvitsee vahvan oman median asioista kertomiseen. Perustelen.

Miettikääpä hetki. Kuinka moni luki tuoreeltaan viime viikon torstaina ja perjantaina, mitä kaikkia ehdotuksia  ja asioita Himasen raportissa esitetään Suomen tulevaisuudelle? En usko, että kovinkaan moni, koska journalismi Himasen raportista keskittyi henkilödraamaan, konfliktiin ja mielipiteisiin eikä itse raportin ehdotuksiin Suomen tulevaisuudelle.

Esimerkiksi HS kirjoitti päivän lehdessä (perjantai 8.11.) seuraavilla otsikoilla:
Pääjuttu: ”Manuel Castells: ”Pekkahan on yritetty tappaa” – Professori Manuel Castells syyttää kovin sanoin kateellisia suomalaisia Himasen ajojahdista”
Kakkosjuttu:Katainen ei halunnut ottaa kantaa kirjan tieteellisiin meriitteihin”
Kirja-arvio:Professori: Himasen teos ei ole tutkimusta – Professori Pertti Alasuutarin mielestä tutkimuksessa pitäisi esitellä uusia tietoja”

Draamaa ja konfliktia siis. Mitä Himasen raportissa ehdotetaan ratkaisuiksi, miten Suomea pitäisi rakentaa jotta menestyisimme myös tulevaisuudessa, jää sivuosaan draaman ja konfliktin alle.

Ja tämä on vain yksi esimerkki. Samaa tapahtuu paikallisjournalismissa. Viestintäalan kollegani Pasi Kivioja kommentoi Facebookissa asiasta käydystä keskustelusta hyvin näin:

Sama ongelma on monesti politiikan journalismin kanssa muutenkin: jos haluaisit oikeasti tietää, mitä istunnossa, puoluekokouksessa tai kunnanvaltuustossa keskusteltiin ja päätettiin, se jää monesti sivurooliin tai kertomatta kokonaan, koska henkilödraama on toimituksen mielestä kiinnostavampaa. Juuri tällä viikolla pohdin yhden kunnan viestintäihmisen kanssa sitä, miten kunta voisi kertoa tärkeistä ajankohtaisista asioista ja päätöksistä kuntalaisille, kun paikallinen lehti ei sitä osaa tai halua tehdä.

Koska journalismi keskittyy henkilödraamaan ja konfliktiin, jokainen kunta ja kaupunki tarvitsee oman median, jonka avulla kertoa oman kunnan asukkaille ajankohtaisista asioista ja päätöksistä selvällä suomen kielellä. Mitä journalistisemmin, asiallisemmin ja selväsanaisemmin tämän pystyy tekemään, sitä parempi.

Tätä voi lähteä tekemään kahdella tavalla: kunta voi palkata hyväsanaisen journalistin raportoimaan asioista tai ostaa saman palveluna viestintäalan toimistoilta, joita irtisanotut ja lähivuosina irtisanottavat journalistit perustavat. Molempien pohjalle tarvitaan hyvä perusteellinen suunnitelma, sisältöstrategia.

Paikalliselle medialle jää henkilödraamasta uutisointi, konfliktien etsiminen ja epäkohtien paljastaminen.

Tiivistäen: Myös kunnat ja kaupungit tarvitsevat, aivan samalla tavalla kuin yritykset ja organisaatiot, suunnitelman oman median rakentamiseksi ja hyvien palvelevien sisältöjen luomiselle.  Jokaisen kunnan tulisi miettiä omassa viestinnässään, miten se voi informoida, opastaa ja auttaa omia kuntalaisia erinomaisen sisällön keinoin.

Kategoriat
Johtaminen Mediabisnes Tulevaisuus

Viestintäalan muutostekijöitä -esiselvitys julkaistu

Viestinnän keskusliitto julkaisi Viestintäalan muutostekijöitä -esiselvityksen verkkosivuillaan: Viestintäalan muutostekijöitä (pdf) (702 KB). Tätä kommentoin aiemmin tänään tässä kirjoituksessa.

Kategoriat
Johtaminen Mediabisnes Tulevaisuus

Strategista pohdintaa viestintäalan muutostekijöistä

Viestinnän keskusliitossa ollaan tekemässä ansiokasta strategiatyötä ja tulevaisuuskartoitusta toimialan keskeisistä muutostekijöistä. Oletuksena on että nykyinen taloustilanne ja maailmanlaajuinen talouskriisi tulee entisestään vahvistamaan ja nopeuttamaan toimialan murrosta, minkä uskon pitävän paikkansa. Tulevian vuosina nähdään myös Suomessa koko viestintäalan – ja myös markkinointialan – muotoutuminen uuteen uskoon. Luova tuho musertaa toisia ja luo uusia mahdollisuuksia toisille.

Listaanpa tässä keskeiset kuluttajien ja mainostajien tarpeista nousevat muutostekijät, jotka esiteltiin tiistaina strategiatyön käynnistysseminaarissa strategiatyöhön osallistuville, joihin itsekin kuulun työryhmässä: teknologia mahdollistajana.

 • Viesti menee perille – Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tehostuu
 • Osaaminen erottuu – Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat
 • Jättiläisetkin horjuvat – Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy
 • Jatkuva uudistuminen – Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä
 • Kohderyhmät pienenevät – Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava
 • Ubiikki mainonta – Mainonnan volyymi kasvaa ja mainontatavat monipuolistuvat
 • Silloin kun sinulle sopii – Kuluttajat yhä vaativampia ja tietoisia
 • Yksin et pärjää – Verkostoitumisen merkitys kasvaa
 • Omasta mielestäni kolme keskeisintä ja vaikuttavinta muutostekijää ovat:

  1. Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tulevat nousemaan yhä tärkemmäksi tulevaisuudessa. Markkinoijat tietävät asiakkaistaan yhä enemmän, alkavat johtaa asiakkuuksiaan uusilla työkaluilla aikaisempaa paremmin ja vaativat kustannustehokasta tuloksellisuutta markkinointiin. Medialle tämä merkitsee omien lukijoidensa tuntemista paljon paljon nykyistä paremmin.
  2. Kuluttajat ovat yhä vaativampia ja haluavat sisällön ja markkinoinnin silloin kuin heille sopii. Tämä on melkoinen haaste niin sisällön tekijöille kuin markkinoijillekin. Tämä muutostekijä liittyy hyvin läheisesti kohderyhmien pienentymiseen, sillä vaativat kuluttajat eivät halua massoille tuotettuja viestejä vaan heille räätälöityjä viestejä. Miten personointi voidaan tehdä kannattavasti ja kuinka personoiduksi media ja markkinointi voidaan rakentaa, on oleellinen kysymys jokaiselle mietittäväksi.
  3. Kuluttajan ja tuottajien roolien sekoittuminen. Kuluttaja ei halua enää olla passiivinen vastaanottaja ja ostaja vaan hän haluaa osallistua, tuottaa sisältöä, vaikuttaa ostamiensa palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja arvoihin. Tuottajana toimiva median kuluttaja on tulevaisuudessa yhä arvokkaampi medialle ja mainostajalle, mutta arvon hyödyntäminen vaatii uuden oppimista.